سومین فراخوان نمایش عکس دیدگاه با موضوع از خانه تا خانه
عکسخانه ۱۳۹۳/۰۸/۰۷

سومین فراخوان نمایش عکس دیدگاه با موضوع از خانه تا خانه

در ادامه نمایش گروهی مجموعه عکس دیدگاه با موضوع ویترین گردی و با رویکرد مستند اجتماعی، مرکز هنر دیدگاه بر آن است تا به برگزاری این گونه از نمایش های گروهی عکس با موضوعات اجتماعی ادامه داده تا بتوان نگاهی پژوهش وارانه به این نوع از عکاسی و همچنین مسایل اجتماعی که از پس تصاویر خوانده می شود،داشته باشد.