نمایشگاه «همین حوالی ۲» در نگارخانه فردوسی
عکسخانه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

نمایشگاه «همین حوالی ۲» در نگارخانه فردوسی

نمایشگاه عکس «همین حوالی ۲» به توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون عکاسان مستقل استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.

 • نمایشگاه «سرای آیینه‌ها» در گالری مهروا
  عکسخانه ۱۳۹۶/۰۵/۲۰

  نمایشگاه «سرای آیینه‌ها» در گالری مهروا

  جمعه بیستم مرداد، نمایشگاه عکس‌های میلاد کارآموز با عنوان «سرای آیینه‌ها» در گالری مهروا گشایش می‌یابد.

 • نمایشگاه گروهی «مزامیر سکوت» در گالری هپتا
  عکسخانه ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

  نمایشگاه گروهی «مزامیر سکوت» در گالری هپتا

  گالری هپتا روز جمعه میزبان نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «مزامیر سکوت» خواهد بود.

 • انتشار ششمین شماره نشریه نقدعکس چشمک
  عکسخانه ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

  انتشار ششمین شماره نشریه نقدعکس چشمک

  ششمین شماره نشریه‌ نقد عکس «چشمک» ویژه «آموزش عکاسی در دانشکده های عکاسی»، توسط پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران منتشر شد.

 • ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮی ، رﺳﺎﻧﻪ ، ﺑﺤﺮان؛ ﺑﺎ ﻣﺮوري در آﺛﺎر رﺿﺎ دﻗﺘﯽ
  ﻫﺎدی ﻟﺰﯾﺮی ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

  ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﺒﺮی ، رﺳﺎﻧﻪ ، ﺑﺤﺮان؛ ﺑﺎ ﻣﺮوري در آﺛﺎر رﺿﺎ دﻗﺘﯽ

  رسالت اﻧﺴﺎن‌دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﮑﺎس و اﻧﮕﯿﺰه‌های او ﺑﺮاي ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺟﻨﮓ ، ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﻤﺎري در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ‌ای‌ﺷﺪن ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد و حساسیت‌های ﻣﺨﺎﻃﺐ را در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﯿﭻ رﺳﺎﻧﻪ‌ای ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آرﺷﯿﻮي از ﯾﮏ ﻗﺮن ﻓﻼﮐﺖ ﮔﺮدآوري ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻇﻠﻢ ، ﮐﺸﺘﺎر و ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد و اﯾﺪه‌ﻫﺎي آرﻣﺎن‌ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

 • نمایشگاه گروهی با عنوان «منِ عکاس» در گالری مهروا
  عکسخانه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

  نمایشگاه گروهی با عنوان «منِ عکاس» در گالری مهروا

  نمایشگاه گروهی عکس با عنوان «منِ عکاس» از ششم تا شانزدهم مرداد ماه ساعت پنج تا نه در گالری مهروا برگزار می‌شود.

 • نشست «تخصصی عکاسی معاصر» با حضور مهرداد افسری
  عکسخانه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

  نشست «تخصصی عکاسی معاصر» با حضور مهرداد افسری

  چهارشنبه ۴ مردادماه، کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان نشست تخصصی عکاسی معاصر را با حضور مهرداد افسری برگزار می‌کند.

 • پرسش‌نامه دانش آموختگان عکاسی
  نشریه کالوتیپ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

  پرسش‌نامه دانش آموختگان عکاسی

  نشریه «کالوتیپ» -نشریه تخصصی عکاسی دانشگاه هنر تهران- در شماره آتی خود به موضوع «فارغ‌التحصیلان عکاسی» خواهد پرداخت. در این راستا، با بررسی و جمع بندی پاسخ پرسش‌نامه‌های زیر در دو موضوع «فارغ التحصیلان مقطع ارشد عکاسی» و «مهاجرت دانش‌آموختگان عکاسی»، به تحلیل این دو موضوع خواهیم پرداخت و به زودی در نهمین شماره‌ی نشریه کالوتیپ به چاپ خواهد رسید.

 • نمایشگاه «همین حوالی ۲»
  عکسخانه ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

  نمایشگاه «همین حوالی ۲»

  نمایشگاه گروهی عکس‌های تلفن همراه تحت عنوان «همین حوالی 2» به کیوریتوری مهدی ناظری در تاریخ ششم مرداد در گالری اکنون گشایش می‌یابد.

 • فراخوان همکاری با نشریه‌ «گرین»
  عکسخانه ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

  فراخوان همکاری با نشریه‌ «گرین»

  گرین (Grain)، نام نشریه عکاسی دانشگاه هنر اصفهان است که به همت دانشجویان و اساتید گروه عکاسی این دانشگاه شکل گرفته است.