انتشار «کتاب کوچک عکاسی موبایل کامپکت»
عکسخانه ۱۳۹۳/۰۶/۱۳

انتشار «کتاب کوچک عکاسی موبایل کامپکت»

کتاب «کوچک عکاسی موبایل کامپکت» نوشته‌ی محمد‌حسن پور و مازیار نیک‌بر توسط نشر ترانه به چاپ رسید.