انتشار کتاب «عکاس مینیمالیست»
عکسخانه انتشار کتاب ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

انتشار کتاب «عکاس مینیمالیست»

کتاب «عکاس مینیمالیست» نوشته‌ی استیو جانسون با ترجمه‌ی کریم متقی، پوریا زینال‌زاده و افسانه آدیگوزل توسط نشر کتاب پرگار منتشر شد.