رونمایی از کتاب جشنواره عکاسی بافت تاریخی«ته ران»
عکسخانه انتشار کتاب ۱۳۹۳/۰۲/۰۱

رونمایی از کتاب جشنواره عکاسی بافت تاریخی«ته ران»

همزمان با روز معمار، کتاب جشنواره عکاسی بافت تاریخی«ته ران» رونمایی می شود.