رونمایی و جشن امضای کتاب «نسیه و نقد»
عکسخانه نشست ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

رونمایی و جشن امضای کتاب «نسیه و نقد»

انتشارات حرفه هنرمند و خانه سینما مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب «نسیه و نقد» را برگزار می‌کنند.