نشست «متن نوشتاری در عکاسی هنری ایران با رویکرد نشانه‌شناسانه»
عکسخانه نشست ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

نشست «متن نوشتاری در عکاسی هنری ایران با رویکرد نشانه‌شناسانه»

«متن نوشتاری در عکاسی هنری ایران با رویکرد نشانه‌شناسانه» عنوان برنامه‌ی جلسه‌ی این هفته‌ی کانون عکس انجمن سینمای جوان اصفهان است که برای اجرای آن میزبان الهه عبداله‌آبادی در روز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹ خواهد بود.