نشست «عکاسی و فلسفه» در موزه عکسخانه شهر
عکسخانه نشست ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

نشست «عکاسی و فلسفه» در موزه عکسخانه شهر

در دومین نشست تخصصی موزه‌ی عکسخانه‌ی شهر، مطالبی درباره‌ی پیوند بین عکاسی و فلسفه طرح و بیان خواهد شد.