نشست تحلیل و بررسی کتاب «هنر در گذر زمان گاردنر: تاریخ فشرده هنر جهان»
عکسخانه نشست ۱۳۹۴/۰۷/۲۰

نشست تحلیل و بررسی کتاب «هنر در گذر زمان گاردنر: تاریخ فشرده هنر جهان»

در این نشست که به تحلیل و بررسی کتاب «هنر در گذر زمان گاردنر: تاریخ فشرده هنر جهان» اثر فرد کلاینر اختصاص یافته است، مهران مهاجر و محمد نبوی به نمایندگی مترجمان این کتاب به همراه کامبیز موسوی‌اقدم از کارشناسان تاریخ هنر و هنر معاصر به بحث و تبادل‌ نظر خواهند پرداخت.