پرسش درباره مهاجر
عکسخانه نشست ۱۳۹۴/۰۳/۰۷

پرسش درباره مهاجر

روز جمعه هشتم خرداد، گروه دانشگاهی "دیگر" (تخصصی عکاسی) با همكاری آكادمی عكاسی گفتگویی دانشگاهی درباره بدنه آثار هنری مهران مهاجر برگزار می‌کند.