نشست گفتگو با محمدرضا میرزایی در مرکز هنرهای معاصر سازماناب
عکسخانه نشست ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

نشست گفتگو با محمدرضا میرزایی در مرکز هنرهای معاصر سازماناب

دوشنبه ۳۱ فروردین محمدرضا میرزایی ضمن مرور پرونده‌ی کاری‌اش تعدادی از مجموعه‌ها و کتاب‌عکس‌هایش را بررسی خواهد کرد.