نشست «تالیف چیست؟ عکاس مولف کیست؟» در اصفهان
عکسخانه نشست ۱۳۹۳/۰۵/۱۱

نشست «تالیف چیست؟ عکاس مولف کیست؟» در اصفهان

عصر سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۹۳ نشستی تحت عنوان «تالیف چیست؟ عکاس مولف کیست؟» با حضور رهام شیراز در مجتمع فرهنگی فرشچیان اصفهان برگزار می‌شود.