برگزاری اولین برنامه «همراه با عکاسان» در کرمان
انجمن عکاسان ایران نشست ۱۳۹۳/۰۵/۳۰

برگزاری اولین برنامه «همراه با عکاسان» در کرمان

اولین برنامه «همراه با عکاسان» که قرار است برای ارتباط بیشتر عکاسان کشورمان با یکدیگر در استان های مختلف برگزار شود، به مناسبت روز جهانی عکاسی از کرمان کلید می خورد.