جلسه نقد و بررسی آثار راه یافته به نمایشگاه «روزهای زندگی» در فرهنگ‌سرای بهمن
عکسخانه نشست ۱۳۹۲/۱۰/۲۳

جلسه نقد و بررسی آثار راه یافته به نمایشگاه «روزهای زندگی» در فرهنگ‌سرای بهمن

جلسه نقد و بررسی آثار راه یافته به نمایشگاه عکس روزهای زندگی در تالار مبارک فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.