یک گام به پس: هنر دیدن
جینا ویلیامز پنجره ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

یک گام به پس: هنر دیدن

در سال‌های اخیر [مجید] سعیدی مهارتش را به سمت دیگری برده‌است، از منطقه‌های جنگی بیرون رفته و از زندگی روزمره مردمی عکاسی می‌کند که در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند. او می‌گوید: «امروز من چیزهایی را ترجیح می‌دهم که درست خلاف آن چیزهایی هستند که در دوره جوانی ترجیح می‌دادم. می‌خواهم چیزهایی را در میان بگذارم که دیگران نمی‌بینند و شاید قدرش را نمی‌دانند.»

 • عروسانِ مخبروالدوله - تهمینه منزوی
  تهمینه منزوی پنجره ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

  عروسانِ مخبروالدوله - تهمینه منزوی

  پل چهارراهِ مخبروالدوله، چهارطرفِ چهارراه را به هم متصل مى كرد. وقتى بالاى پل ايستادم، رو به ضلعِ جنوبى به كوچه اى پر از لباسِ عروسى فروشى خيره شدم. كمى راست تر روبهِ رويم، ساختمانى حداقل مربوط به صد سالِ پيش.

 • در میان قاب بودن - شفق کلهر
  شفق کلهر پنجره ۱۳۹۳/۰۷/۱۰

  در میان قاب بودن - شفق کلهر

  مجموعه خودنگاری حاضر بیان زندگی روزمره است. لحظاتی که هر زن تجربه اش کرده .آینه‌ام آینه‌ایست که هر زنی در خانه‌اش دارد. آینه‌ای برای اصلاح صورت و آرایش کردن، نمادیست زنانه و ابزاری‌ برای خود‌آرایی در جهت خود نمایاندن‌، اما روایت موجود به لحاظ نوع کارکرد از آینه رسانه ای ساخته تا حضور زن در خانه ،در برخورد با افراد داخل خانه را در حضورپنهان و آشکار من به تصویر کشد.