کارگاه‌های کوتاه‌مدت عکاسی
رپورتاژ آگهی کارگاه ۱۳۹۶/۰۴/۰۲

کارگاه‌های کوتاه‌مدت عکاسی

زمان برگزاری این کارگاه‌ها از ۹۶/۴/۱۰ تا ۹۶/۶/۲ است. فهرست کارگاه‌های کوتاه‌مدت عکاسی که توسط گالری «Ag» برگزار می‌شود، به شرح زیر است.