کارگاه «از ایده تا اجرای یک پروژه عکاسی مستند» فاطمه بهبودی
رپورتاژ آگهی کارگاه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

کارگاه «از ایده تا اجرای یک پروژه عکاسی مستند» فاطمه بهبودی

کارگاه عکاسی مستند با عنوان «از ایده تا اجرای یک پروژه عکاسی مستند» با حضور و تدریس فاطمه بهبودی در شهرستان کاشان برگزار می شود.