کارگاه صمد قربان‌زاده با عنوان «بازنمایی خلاقیت در فوتومونتاژ»
عکسخانه کارگاه ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

کارگاه صمد قربان‌زاده با عنوان «بازنمایی خلاقیت در فوتومونتاژ»

روز یکشنبه ۲۵ مهر، کارگاه آموزشی «بازنمایی خلاقیت در فتومونتاژ» با سخنرانی صمد قربان‌زاده در مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان برگزار می‌گردد.