کارگاه سه روزه‌ی جمشید بایرامی با عنوان «فهم زيباشناسی در تصوير»
رپورتاژ آگهی کارگاه ۱۳۹۵/۰۵/۰۹

کارگاه سه روزه‌ی جمشید بایرامی با عنوان «فهم زيباشناسی در تصوير»

کارگاه سه روزه‌ی «فهم زيباشناسی در تصوير» توسط جمشيد بايرامی در تهران برگزار می‌گردد.