نمایشگاه «عکس در فضای عمومی» علیرضا محمدی
عکسخانه خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۳

نمایشگاه «عکس در فضای عمومی» علیرضا محمدی

از ظهر جمعه 23 تیر نمایشگاه «عکس در فضای عمومی» علیرضا محمدی در محوطه/ پلکان ارتباطی شرق تقاطع اتوبان نواب و خیابان کمیل گشایش می‌یابد.
در توضیح این نمایشگاه آمده است:

«ارض موات: ماده 2 آئین نامه قانون الغاء مالکیت اراضی موات شهری در تعریف زمین موات می‌گوید :

زمین موات از نظر این قانون زمینی است که معطل مانده و عمران و آبادی در آن بعمل نیامده باشد /

دقت تقریب /

برهم‌نهی امواج تقریباً تخت از یک منبع دور و امواج ایجاد شده توسط مرغابی‌ها /

ما را به یاد بیاور /

خود را بر ما نیاور /

(مکان هندسی چند سلول) یا چند... / 

نرمی دل سنگ ها /

سنگرسازان بی‌سنگر (امام خمینی ره) /

ضریب کنترل /

اهداف این طرح موارد زیر اعلام شده بود :

برقراری ارتباط سریع شمال و جنوب شهر

تخریب محلات و بافت‌های کهنه و فرسوده

پیاده کردن ضوابط و استانداردهای شهرسازی

اعمال ضوابط و رهنمودهای ترافیکی به منظور جلوگیری از تقاطع‌های نامعقول

ایمن سازی مسیر از طریق ایجاد فضای سبز در حریم بزرگراه

تعیین کاربری‌های مناسب برای اراضی مناسب حاشیه مسیر /

عب نداره - حالا ببینیم چی میشه... /»