نمایشگاه «روی کاغذ (عکاسی).- بی‌نام»
عکسخانه خبر ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

نمایشگاه «روی کاغذ (عکاسی).- بی‌نام»

از روز جمعه بیست و ششم خرداد نمایشگاه «روی کاغذ (عکاسی).- بی‌نام» در «پروژه‌های نیومدیا» گشایش یافته است.

«روی کاغذ- بی‌نام» نمایشگاهی گروهی و مشارکتی است که پیش از این چهار دوره‌ی آن در پروژه‌های پارکینگالری، گالری هفت ثمر و پروژه‌های نیومدیا برگزار شده است. این رویداد همانند دوره‌ی دوم به عکاسی اختصاص دارد و طبق روال همیشه، کارها بدون ذکر نام هنرمند نمایش داده می‌شوند.

پروژه های نیومدیا: کریمخان زند، خردمند شمالی، اعرابی سه، پلاک سه

ساعت بازدید: شش تا نه شب

نمایشگاه تا تاریخ جمعه، دوم تیر هزار و سیصد و نود شش برقرار است.