نمایشگاه «بازخوانی عکس‌های جنگ از آرشیو ارتش»
عکسخانه خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

نمایشگاه «بازخوانی عکس‌های جنگ از آرشیو ارتش»

کانون عکس دانشگاه سوره با همكاری «ارتش جمهوری اسلامی» نمایشگاه «بازخوانی عکس‌های جنگ از آرشیو ارتش» را برگزار می‌کند.

در توضیح نمایشگاه آمده است:

«يكي از وجوه ماندگار جنگ، عکس‌های به جامانده از آن است كه برخلاف خود جنگ، كه در يك برهه‌ی زماني و مكاني خاص محدود است و تمام مي‌شود، در طول زمان و مكان امتداد مي‌يابد. در اغلب موارد، این عکس‌ها در دوره‌ی بعد از اتمام جنگ می‌توانند معنایی متفاوت با آن دوره‌ای که عکاسی شده‌اند، داشته باشند. با پذیرش این فرضِ بنیادین که عکاسی، حاصل رابطه‌ای است که از نظر فرهنگی تعین یافته است، آنگاه دیگر نمی‌توان یک معنای ذاتی را به تصویرعکاسی نسبت داد. عکاسی به خودی خود هویتی ندارد و حتی مقاصد عکاس نیز معنای عکس را تعیین نمی‌کنند؛ این عکس است که مسیر خود را طی خواهد کرد و همواره بازتعریف خواهد شد.

باوجوداینکه در سال‌های اخیر کتاب‌ها‌ و آلبوم‌های مختلفی از عکس‌های جنگ منتشر شده اما همچنان عکس‌های نادیده از جنگ زیاد است و این نمایشگاه مروری بر برخی از این عکس‌هاست که از آرشیو ارتش انتخاب شده‌اند. اگرچه عکاسی به ما کمک می‌کند تا عناصر فرهنگی‌ای را ببینیم ‌که بدون‌عکاسی احتمالاً دیدن آن‌ها را از دست می‌دادیم؛ اما درمقابل عکاسی می‌تواند با گرفتن و ارائۀ عناصری که با کلیشه‌ها و پیش‌فرض‌های ذهنی خاصی متناسب است، به تکرار تعصبات دربارۀ فرهنگ‌ها بینجامد. در انتخاب تصاویر، علیرغم محدودیت‌های کمّی آرشیوی که از آن استفاده شده، همواره تلاش بر این بوده است که برخلاف عکس‌هایی که شاهد الگوهایی تکرار شونده هستیم، تصاویری متفاوت و به دور از کلیشه‌سازی‌ها و گرایش‌های ایدئولوژیک و به دور از پیش فرض‌های مرسوم انتخاب و نشان داده شود.»

افتتاحيه: پنجشنبه 19مهرماه (ساعت 10 صبح)

محل برگزاری نمایشگاه: دانشگاه سوره، نگارخانه آیه