نمایشگاه «X-زیست»
عکسخانه خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

نمایشگاه «X-زیست»

جمعه پنجم خرداد، اولین نمایشگاه محمد حسن‌زاده و احمد مرادی با عنوان «X-زیست» در گالری Ag گشایش می‌یابد.

این مجموعه با محوریت رسانه‌ی عکاسی از زاویه‌ی تازه‌ای به پدیده‌ی مهاجرت نگاه می‌کند و با دقیق‌شدن در دو روش زمینی و دریایی مهاجرت، از عناصری مانند اشعه‌ی ایکس و همچنین مطالعات علمی بر روی مرجان‌های دریایی برای نمایشی از تلفیق علم و هنر بهره می‌گیرد. مجموعه‌ی «X-زیست» در ادامه، بیننده را در مسیری قرار می‌دهد که سویه‌ی پرسشگری او را در باب مسایل مختلف مرتبط با حوزه‌ی فرهنگ انسانی، سیاسی و اجتماعی  فعال میکند. آیا هنر و علم و تکنولوژی می‌توانند در قرن بیست و یکم جدا از هم  باقی بمانند؟ آیا تمرکز بر داده‌ها و کشف زیباییشناسی آنها می‌تواند راهی برای پیوند دوباره‌ی علم و فن‌آوری و هنر  باز کند؟ هنر چگونه می‌تواند تاثیر رشد علم و تکنولوژی بر زندگی انسان‌ها و همینطور استفاده‌ی منابع قدرت از این رشد روزافزون را بنمایاند؟

محمد حسن زاده فارغ التحصیل رشته‌ی هنرهای تصویری از دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران و احمد مرادی دانشجوی دکترای انسان‌شناسی اجتماعی با گرایش رسانه‌های تصویری در دانشگاه منچستر هستند.

نمایشگاه «X-زیست»

گشایش: جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶

نمایشگاه تا ۲ تیر ۱۳۹۶ ادامه دارد.

ساعت بازدید: ۱۲:۰۰  ۲۰:۰۰

پنج شنبه ها و جمعه ها: ۱۶:۰۰  ۲۰:۰۰

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان پسیان، شماره ۳، (ت) ۱۷۴۸ ۲۶۸۵ ۲۱ ۹۸+

www.aggalerie.com