نمایشگاه «اتاق‌ها و اشیاء» در عکسخانه شهر
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

نمایشگاه «اتاق‌ها و اشیاء» در عکسخانه شهر

از پنجم اردیبهشت عکس‌های تاریخی از اتاق‌های قدیمی با عنوان «اتاق‌ها و اشیاء» در عکسخانه شهر به نمایش درآمده است.

در توضیح این نمایشگاه آمده است: «یکی از ویژگی‌های اصلی عکس‌های تاریخی نمایشِ ژست است. ژستِ افراد در دورانِ تاریخی که در آن زیسته‌اند. می‌توان حال و هوا و اتمسفر دوران را از روی لباس‌ها، شیوه‌ی ایستادن‌ها و فضای پیرامونی شناخت و به آن نزدیک شد. بدین ترتیب ژست، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین کلمه برای عکس‌های قدیمی است.

در تاریخ عکاسی ایران بیشتر با دو نوع عکس مواجه‌ایم. یکی عکس‌های افراد و شخصیت‌ها و دیگری عکس‌هایی از بناها و مناظر طبیعی. اما نوع سومی از عکس‌ها نیز موجودند. عکس‌هایی که تنها از اتاق‌هایی خالی گرفته شده‌اند و درون آن‌ها را بازنمایی می‌کنند. عکس‌هایی نامعمول و نامتعارف بدون چهره‌ای انسانی؛عکس‌هایی از اتاق‌ها و اشیاء.

در این نمایشگاه به سراغ عکس‌هایی از فضای داخلی اتاق‌های مختلف رفته‌ایم. باوجودی‌که جمع‌آوری این عکس‌ها کار دشواری بود اما در نهایت ممکن شد. این نمایشگاه اتاق‌ها و اشیاء درون‌شان را پیش چشم می‌آورد. به نظر می‌رسد این عکس‌ها نیز مهم‌ترین کارکردشان، هم‌چنان احیاء ژست است. اما ژستی در غیاب انسان و با حضور اشیاء. با چشم دوختن و دقیق شدن در این آثار می‌توانیم اتمسفر اتاق‌های دوران گذشته را ببینیم. اشیاء درون اتاق‌ها ما را به خود فرامی‌خوانند و از حال وهوای‌ روزگارشان لب به سخن می‌گشایند. با این عکس‌ها در تاریخ سفر می‌کنیم و حال و هوای گذشتگان را این‌بار بدون هیچ تصویر واضح انسانی از طریق اتاق‌ها و اشیاء، بی‌واسطه در‌می‌یابیم.»

زمان: پنجم اردیبهشت تا اول خرداد

بازدید: شنبه تا چهارشنبه

آدرس عکسخانه شهر: میدان هفتم تیر، خیابان بهارشیراز، ضلع جنوب غربی میدان بهارشیراز