راه‌اندازی وب‌سایت «آینه‌ها»
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۵/۰۶

راه‌اندازی وب‌سایت «آینه‌ها»

سایت تخصصی عکس «آینه‌ها» راه‌اندازی شد. «آینه‌ها» اگرچه فصد دارد به‌طور تخصصی به عکس بپردازد اما نیم‌نگاهی هم به دیگر هنرهای تصویری خواهد داشت.

آینه‌ها با هدف تلاش در جهت بهتر شناختن عکاسی جهان و نیز ارائه‌‌ی آثار هنرمندان ایرانی‌ شکل گرفته است.

در صفحه معرفی این‌ وب‌سایت فعالیت‌های گوناگون وب‌سایت این‌گونه معرفی شده است:

«معرفی آثار هنرمندان جهان با همراهی مجموعه اطلاعاتی درباره‌ی هنرمند و یادداشت‌هایی درباره‌ی آثار. معرفی آثار هنرمندان تجربه‌گرا و نیز حرفه‌ای ایران با هدف شناساندن هنر امروز ایران، با همراهی مجموعه اطلاعاتی درباره‌ی هنرمند و در صورت امکان یادداشت‌هایی درباره‌ی آثار و مروری بر رویدادهای عکاسی ایران و جهان یادداشت‌های تحلیلی بر آثار عکاسی.»

وب‌سایت آینه‌ها  به سردبیری حسن بردال از عکاسان فعال در بندرعباس است.

اعضای هیات تحریریه حمزه سلیم‌پور ، مسعود منصوری ، احمد کارگران، مهدی مرادی‌زاده، صادق طاهری  و فاطمه بردال هستند.

برای بازدید از سایت آینه‌ها به آدرس : ayeneha.com مراجعه کنید.