«فلتلند» نمایشگاه ژوبین میراسکندری و نامدار شیرازیان در گالری محسن
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۳/۲۷

«فلتلند» نمایشگاه ژوبین میراسکندری و نامدار شیرازیان در گالری محسن

عصر روز جمعه ۳۰ خرداد نمایشگاه عکسی از آثار ژوبین میراسکندری و نامدارشیرازیان در گالری محسن گشایش می‌یابد.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است:

"بلند شو از سطحت،

یک، دو، سه، بالاتر"، غریبه چنین گفت.

هراسی ناگفتنی بر من چیره شد، تاریکی بود ... وسپس ... احساس گیج دل آشوبی از "دیدن" که "دیدن" نبود. خطی دیدم که خط نبود، مکانی که مکان نبود. من "خود" بودم و "خود" نبودم. از درد نعره کشیدم:

"این یا جنون است و یا جهنم!"

غریبه آرام به حرف آمد:

"نه جنون است و نه جهنم، شناخت و معرفت است. دو باره چشم باز کن و مستدام نگاه کن."

متن بالا بخشی است از کتاب "فلتلند" که در سال 1888 توسط ادوین ابوت ابوت نوشته و "منوچهر انور" آن را تحت عنوان "پختستان" به فارسی برگردانده است.

این کتاب تصویری است از زندگی در صفحه. ساکنین این صفحه اشکال چند ضلعی اند و همه در دو بعد زندگی می کنند، طول و عرض. در این سرزمین اثری و درکی از بعد سوم، عمق یا ارتفاع، وجود ندارد.

در گذشته دور، پس از کشف اتفاقی، به دلیل سهولت در امر تشخیص، همه اشکال موظف به رنگ کردن خود می شوند. به خطر افتادن منافع طبقه اشراف که خبرگان امر تشخیص بودند، موجب می گردد تا به فرموده استفاده از رنگ ممنوع شود.

"در هیچ جای پختستان دیگر رنگی درکار نیست، ..."

گشایش: جمعه، 30 خرداد 1393 | ساعت ۴ تا ۹ شب 

روزهای بازدید: 31 خرداد تا 4 تیر 1393 | ساعت ۲ تا ۹ شب 

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. 

گالری محسن: 

بزرگراه مدرس (شمال)، خیابان ظفر، کوچه ناجی، خیابان فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینا شرقی، شماره ۴۲ 

تلفن تماس: ۲۲۲۵۵۳۵۴