فراخوان پروژه‌ی عکاسی ۲۴ ساعت
رپورتاژ آگهی ۱۳۹۷/۱۲/۱۰

فراخوان پروژه‌ی عکاسی ۲۴ ساعت

یا برای بزرگ ترین رویداد عکاسی جهان آماده هستید؟
۲۴#_عکاسی و انتشار یک عکس در هر یک ساعت به مدت یک شبانه روز

زمان: ۲۵ می ۲۰۱۹ \ شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

مکان: در شهر شما 

موضوع امسال:‌ مستندنگاری نوع بشر با تمرکز بر داستان زنان و حمایت از حقوق زنان 

هم اکنون می توانید از آدرس سایت زیر ثبت نام کنید و در صورت تمایل کمک های مالی خود را برای موسسات خیریه ارسال کنید . (تمامی مبالغ دریافتی به موسسات خیریه اهدا خواهد شد.)

 www.24hourproject.org 

تیم پروژه ۲۴ ساعت

http://www.24hourproject.org/

info@24hourproject.org