انتشار کتاب «عکاسی مستند و عدم قطعیت»
عکسخانه خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

انتشار کتاب «عکاسی مستند و عدم قطعیت»

کتاب «عکاسی مستند و عدم قطعیت» نوشته‌ی دنیلا جئو و علیرضا ملکیان منتشر شد.

در مقدمه‌ی کتاب «عکاسی مستند و عدم قطعیت» آمده است:

«کتابی که در دست دارید تلاشی است در جهت یافتن مرزهای نظری عکاسی مستند. در این راه، مؤلف به بررسی مقاله‌ای معتبر پرداخته تا محدودیت‌ها، نقاط ضعف و قوت‌ آن را مشخص شود: عکاسی مستند، نوشتهٔ دانیلا جئو از دانشنامهٔ عکاسی قرن بیستم؛ انتشارات راتلج. قسمت پایانی کتاب، به جستاری اختصاص داده شده است در باب بررسی رابطهٔ قطعیت و رسانه عکاسی. از آنجا که دسترسی به مقاله دنیلا جئو برای علاقه‌مندان مقیم ایران دشوار است، ترجمهٔ آن در این کتاب آورده شده.»

حیطهٔ بررسی هر دو مقاله شامل گسترهٔ قابل توجهی از رویدادها و نام‌های تاثیرگذار تاریخ عکاسی از ابتدای ظهور آن تا به دوران معاصر می‌باشد. گرچه این کتاب ۸۲ صفحه‌ای فاقد تصویر است، با این حال، مخاطب علاقه‌مند قادر خواهد بود با استفاده از نام‌های اصلی ذکر شده در پاورقی هر صفحه، با کاوشی شخصی به درک عمیق‌تری از رسانهٔ عکاسی دست پیدا کند.

 «عکاسی مستند و عدم قطعیت» را انتشارات علم منتشر کرده، در چاپ اول خود ۱۷۵۰۰ تومان قیمت دارد.