نمایشگاه «کنترل مرزی»
عکسخانه خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

نمایشگاه «کنترل مرزی»

از هفدهم تا بیست و هفتم آذر، نمایشگاه گروهی ویدئوآرت «کنترل مرزی» با کیوریتوری حامد دهقان در موسسه بنیان آفرینش معاصر برگزار می‌شود.

هنرمندان حاضر در این نمایشگاه عبارتند از: هاوار امینی، یوشا بشیر، آرمین ابراهیمی، مائده جناب، طوعه میثمی و مهشید محبوبیفر.

«کنترل مرزی» یک نمایشگاه ویدیو آرت است از شش هنرمند که در آثار خود به مسائلی چون هویت فردی، روابط شخصی، جغرافیای انسانی و خاطرات پرداخته اند. کنترل مرزی مفهومی‌ست عاریت گرفته شده از بستر ژئوپولیتیک و باز تعریف آن در بستر روانشناختی به منظور درک روابط و مناسباتی که میان جغرافیای فردی و جغرافیای عمومی پدیدار می‌شود.

17 آذر – 27 آذر 1396 

ساعت بازدید 16 الی 20

موسسه بنیان آفرینش معاصر: اصفهان خیابان فردوسی، کوی مادی چرخاب، پلاک 1/1 تلفن: 03132200891