فراخوان بخش عکس نهمین جشنواره‌ اردی‌بهشت هرمزگان
عکسخانه فراخوان ۱۳۹۲/۱۲/۱۲

فراخوان بخش عکس نهمین جشنواره‌ اردی‌بهشت هرمزگان

انجمن سینمای‌جوانان ایران دفتر بندرعباس، انجمن عکاسان هرمزگان و اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان نهمین جشنواره‌ ملی اردی‌بهشت هرمزگان را در دو بخش فیلم و عکس در اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۳ در بندرعباس برگزار خواهند کرد. در ادامه فراخوان بخش عکس این جشنواره آورده شده است.