انتشار کتاب «اشک‌ها و تصویر‌ها»
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۷/۰۲

انتشار کتاب «اشک‌ها و تصویر‌ها»

انتشارات حرفه‌نویسنده کتاب اشک‌ها و تصویرها را منتشر کرد.

اشک‌ها و تصویرها ترجمه‌ی حسام‌الدین رضایی از کتاب Pictures and Tears جیمز الکینز است که در سال ۲۰۰۱ توسط انتشارات راتلج منتشر شده است. اشک‌ها و تصویرها حکایت انسان‌هایی است که در برابر آثار هنری واکنش‌های شدیدی داشته‌اند و به نوعی در مواجهه با اثری هنری منقلب شده‌اند.

نویسنده فصل پنجم را به مواجهه خودش با اثر جوانی بلینی اختصاص داده است که به جرات می‌توان گفت این فصل یکی از بهترین بخش‌های کتاب است. هر مواجهه‌ای روایت و ویژگی خودش را دارد اما همه‌ی داستان این نیست. در خلال این رویارویی‌ها خواننده بخشی از هنر و آثار هنری را می‌شناسد و در فصل بعد از هر مواجهه جیمز الکینز به تحلیل و بررسی آن اثر و چگونگی تاثیرگذاری اش می‌پردازد.

اشک‌ها و تصویرها تنها روایت‌ چشم‌‌های گریان نیست بلکه نقدی است که چگونه دیدن و چگونه درک کردن اثر هنری را به ما یاد می‌دهد. و خواننده در طول مطالعه‌‌ی کتاب به سفری می‌رود که همراهانش آثار هنری، اشک و شیدایی اند. در کتاب آمده است که «اشک ها مانند مسافرانی هستند که از سرزمین های دور بازگشته‌اند. چراکه آن ها گواه آنند که افراد چیزی را به شدت احساس کرده اند.»