دویست و شصت‌ و نهمین شماره تندیس با هنگامه گلستان
عکسخانه انتشار نشریه ۱۳۹۲/۱۲/۱۰

دویست و شصت‌ و نهمین شماره تندیس با هنگامه گلستان

دویست و شصت و هفتمین شماره تندیس با تصویری از هنگامه گلستان بر روی جلد کاری از کوروش ادیم منتشر شد.