«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ برایان بریک: فصل بارش
ماری پنزر مقاله ۱۳۹۲/۰۶/۱۰

«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ برایان بریک: فصل بارش

هر چند دیگر چنین روشی ممکن است بدیهی و آشنا به نظر برسد، اما در زمان انتشار گزارش «فصل بارش» این گزارش به عنوان یکی از اصلی‌ترین نمونه‌های استفاده شاعرانه از رنگ در عکاسی خبری مطرح شد.

۱۹۶۱

این مجموعه که توسط برایان بریک نیوزیلندی در طول نه ماه عکاسی و آماده چاپ شد، مجموعه‌ گنجینه اسطوره غرب از آسیای جنوبی بود. زنان ساری پوش که توسط بچه‌ها احاطه شده‌اند، دریایی از زائران زیر چترهای سیاه‌رنگ، زنی که مویه کنان تا کمر در رود بنارس فرو رفته‌است.

این مجموعه همزمان با خلق تجربه‌ای از رنگ‌های هندی هم ادبی و هم امپرسیونیستی بود. بریک راه تصویربرداری ساختارشکن ارنست هاس (Ernst Haas) یکی از اولین طرفداران عکاسی رنگی و همکارش در آژانس عکس مگنوم را پی گرفت و در عین حال که آن را با ساختار رنگین مفهوم و خط روایی مخلوط می‌کرد، در چارچوب سنت دبلیو یوجین اسمیت و مجله لایف قدم بر می‌داشت. هر عنصری در تصویر برای معرفی مفهومی خاص از طریق هویت یافتن سوژه در توالی تصاویر در صغحات، برگزیده‌شده‌بود. (عکس معروف «دختر بارانی» در استودیویی از مدلی با نام «آپارنا» برداشته‌شده‌بود، دختری ۱۴ ساله که بعدها به یک هنرپیشه معروف هندی بدل شد). این گزارش موفقیتی بزرگ برای بریک بود که «تصاویر متوالی‌اش (sequence of images)» از آن پس در هر مجله بزرگ جهانی که می‌خواست شامل لایف، اپوکا (Epoca)، کوئین (Queen) و پاریش متش (Paris Match) چاپ می‌شد. (۲۳ سپتامبر ۱۹۶۱)

* برایان بریک (Brian Brake); فصل بارش (Monsoon): پاری مچ (Paris Match)

* «چیز‌ها آن‌گونه که هستند» - ورلدپرس‌فوتو

* ترجمه: شهاب شهسواری