«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ آوارگان در مرز سوییس
ماری پنزر مقاله ۱۳۹۲/۰۴/۳۰

«چیزها آن‌گونه که هستند»؛ آوارگان در مرز سوییس

زمانی که سوییس مرزهایش را بر آورگان مجار در سال ۱۹۵۶ گشود، والدمار دورست (Waldemar Dürst) از گزارش تصویری‌اش که همراه با متنی از خود او در دای وشه چاپ شد، استفاده کرد تا تصویری احساسی از مشکلات آوارگان در دنیای پس از جنگ به نمایش بگذارد.

«چیز‌ها آن‌گونه که هستند» - ورلدپرس‌فوتو

ترجمه: شهاب شهسواری

۱۹۵۶

آوارگان در مرز سوییس؛ والدمار دورست - دای وشه (Die Woche)

او خوانندگان را (که میل داشتند گشاده‌دستی سوییس در گشودن مرز‌ها را جشن بگیرند) با به اینکه خوش‌آمدی که تنها به هزار تن از آوارگان هدیه داده‌شده‌است یک «اشاره کوچک» است متوجه کرد. دلیل این امر طعنه به کسانی بود که او را با کسانی که در جهت ایجاد «مجارستان آزاد» تلاش می‌کنند، مقایسه می‌کردند. آوارگان تصویر شده توسط او با وجود فقر، با وقار به نظر می‌رسدیند و تصاویرش به شکل قدرتمندی در سبک معرفی انسان‌گرایانه قرار می‌گرفت. دورست که خود در سوییس بزرگ شده‌بود و عکاسی را پیش از گرایش به عکاسی خبری، در ووی (Vevey) زیر نظر گرترود فهر (Gertrude Fehr) مدرنیست آموخته‌بود. (استادی که در کارهای برونو باربی (Bruno Barbey) لوک چسکس (Luc Chessex) و ژان لوپ سیف (Jean-Loup Sieff) هم موثر بود) او بین سال‌های ۱۹۵۲ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ با دای وشه و دیگر مجلات سوییسی کار می‌کرد. در نهایت به دلیل دورنمای محدود برای سبک ویژه گرایش انسان‌دوستانه و نگرانش در مطبوعات تصویری، از عکاسی دلسرد شد و این کار را کنار گذاشت. (۱۲ نوامبر ۱۹۵۶)