عکس‌های قدیمی «رشت» در موزه عکسخانه شهر
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

عکس‌های قدیمی «رشت» در موزه عکسخانه شهر

عکس‌های قدیمی «رشت» به مناسبت روز جهانی عکاسی به موزه عکسخانه شهر می‌آیند.