نمایشگاه گروهی «دور و نزدیک» در انجمن سینمای جوان
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

نمایشگاه گروهی «دور و نزدیک» در انجمن سینمای جوان

نمایشگاه گروهی عکس هنرجویی «دور و نزدیک» از یکشنبه 11 بهمن ماه 94 در سالن نمایش انجمن سینمای جوان برازجان به نمایش درخواهد آمد.