«همفشردگی» در گالری چهار
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

«همفشردگی» در گالری چهار

نمایشگاه من۶ با عنوان «همفشردگی» با «هنربانی» جاوید رمضانی، روز جمعه چهاردهم مهرماه در گالری چهار گشایش خواهد یافت.