نمایشگاه مریم اسپندی با عنوان «جُستجو» در گالری امکان
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

نمایشگاه مریم اسپندی با عنوان «جُستجو» در گالری امکان

جمعه هفدهم اردیبهشت، نمایشگاه مریم اسپندی با عنوان «جستجو» در گالری امکان گشایش می‌یابد.