نمایشگاه «ماهی خانه» ابوالفضل جهان مهین در نگارخانه مهر
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

نمایشگاه «ماهی خانه» ابوالفضل جهان مهین در نگارخانه مهر

نمایشگاهی از آثار عکاسی ابوالفضل جهان مهین در نگارخانه مهرفرهنگسرای انقلاب اسلامی تهران گشایش یافته است.