نمایشگاه گروهی «عکاسی با موبایل» در گالری جم شیراز
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

نمایشگاه گروهی «عکاسی با موبایل» در گالری جم شیراز

نمایشگاه گروهی «عکاسی با موبایل» از جمعه 15 اسفندماه 93 در گالری جم شیراز گشایش می‌یابد.