نمایشگاه گروهی ویدیو-آرت «منطقه آزاد» در گالری آرته
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

نمایشگاه گروهی ویدیو-آرت «منطقه آزاد» در گالری آرته

جمعه سی بهمن، نمایشگاه گروهی ویدئو-آرت با عنوان «منطقه آزاد» در گالری آرته گشایش می‌یابد.