نمایشگاه عکس و ویدئوپرفورمنس هادی پناهی در گالری ژینوس
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۰۲/۱۰

نمایشگاه عکس و ویدئوپرفورمنس هادی پناهی در گالری ژینوس

هادی پناهی با همکاری گالری ژینوس فصل اول نمایشگاه عکس و ویدئو پرفورمنس سفید وارونه را برگزار می‌کند.