نمایشگاه عکس «عشایر را چو دریابیم دریابیم» در خانه عکاسان ایران
عکسخانه نمایشگاه ۱۳۹۳/۰۱/۲۷

نمایشگاه عکس «عشایر را چو دریابیم دریابیم» در خانه عکاسان ایران

همزمان با کوچ بهاره عشایر کشور، نمایشگاهی از عکس های علیرضا رحیمی با عنوان "عشایر را چو دریابیم دریابیم (نسل امروز، نسل فردا)" 1اردیبهشت در گالری شماره ۲ خانه عکاسان ایران افتتاح می‌شود.