بررسی حقوقی دست‌کاری روزنامه‌ی «شرق» در عکس آیت‌الله طالقانی
افسانه عابدین ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

بررسی حقوقی دست‌کاری روزنامه‌ی «شرق» در عکس آیت‌الله طالقانی

در پنجم مرداد ماه ۱۳۹۵ روزنامه شرق اقدام به انتشار عکسی از آیت‌الله طالقانی در صفحه اول خود می‌کند.