نمایشگاه سرانجام‌پور با عنوان «مولوی پلاک ۸۳۱»، در گالری آتبین
عکسخانه ۱۳۹۲/۰۶/۲۰

نمایشگاه سرانجام‌پور با عنوان «مولوی پلاک ۸۳۱»، در گالری آتبین

مجتبی سرانجام پور جمعه این هفته مجموعه از آثار خود را در نمایشگاهی با عنوان مولوی پلاک ۸۳۱ در گالری آبتین به نمایش می‌گذارد.