انتشار کتاب «از خودت برایم بگو»
عکسخانه ۱۳۹۵/۰۵/۰۱

انتشار کتاب «از خودت برایم بگو»

«از خودت برايم بگو» پنجاه و دو قطعه‌ی عاشقانه از پابلو نرودا است، با ترجمه بابك زماني و با همكاري هفده عكاس، که به‌ صورت كتاب شعر و عكس توسط انتشارات كوله پشتی منتشر شده است.