انتشار کتاب «آموزش عکاسی پرتره»
عکسخانه ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

انتشار کتاب «آموزش عکاسی پرتره»

کتاب «آموزش عکاسی پرتره» پیتر تراورز و جیمز چیدل با ترجمه‌ی سیوا شهباز توسط نشر زبان تصویر (کتاب پرگار) منتشر شد.