نشست تخصصی «عکاسی ایده محور» با حضور محسن بایرام‌نژاد‎
انجمن عکاسی اوز ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

نشست تخصصی «عکاسی ایده محور» با حضور محسن بایرام‌نژاد‎

نشست تخصصی «عکاسی ایده محور» با حضور محسن بایرام‌نژاد ، روز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ در سالن دانشگاه پیام نور اوز برگزار شد.