کسب رتبه‌ی اول مسابقۀ عکاسی شهر، معماری و فرهنگ توسط رحمان مجرد
عکسخانه ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

کسب رتبه‌ی اول مسابقۀ عکاسی شهر، معماری و فرهنگ توسط رحمان مجرد

رحمان مجرد عکاس اردبیلی موفق به کسب رتبه اول مسابقۀ عکاسی با عنوان «شهر، معماری و فرهنگ» شد.