شرکت‌کنندگان و برنامه دومین جشن عکس هرمزگان
عکسخانه ۱۳۹۲/۰۹/۱۹

شرکت‌کنندگان و برنامه دومین جشن عکس هرمزگان

دومین جشن عکس هرمزگان به همت انجمن عکاسان هرمزگان از 23 تا 30 آذرماه در فرهنگ‌سرای طوبی بندرعباس برگزار می‌شود.