نمایشگاه «قبل بعد» در بندرعباس
عکسخانه ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

نمایشگاه «قبل بعد» در بندرعباس

نمایشگاه «قبل بعد» از آثار 7 هنرمند با عنوان «قبل بعد» از پنجم اسفند در بندرعباس برگزار می شود.