گفتگو با کیارنگ علایی درباره جشنواره سلامت نیشابور
رپورتاژ آگهی ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

گفتگو با کیارنگ علایی درباره جشنواره سلامت نیشابور

«برگزاری جشنواره یکی از ده ها شکل معرفی و تبلیغ پیام های اجتماعی سازمان برگزار کننده است، اگرچه چنین هدفی هرگز در شکل عمومی مطرح نمی شود، اما جشنواره فارغ از سویه های هنری که دارد، می تواند بستری برای تبلیغ مفاهیم مورد نظر برگزار کننده باشد.»