چگونه عکس‌های خانوادگی را بخوانیم؟ دو: چون یک نشانه‌شناس یا کارآگاه عکس‌هایت را بخوان
افسانه کامران ۱۳۹۴/۰۳/۰۱

چگونه عکس‌های خانوادگی را بخوانیم؟ دو: چون یک نشانه‌شناس یا کارآگاه عکس‌هایت را بخوان

در «چگونه عکس‌های خانوادگی را بخوانیم؟» به معرفی روش‌های خواندن عکس‌های خانوادگی از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد؛ این نوشتار رویکردی بین رشته ای دارد و مخاطب آرمانی این نوشتار همه کسانی هستند که به فهمی تازه از گذشته خود عشق می‌ورزند.