روایت شادی قدیریان از عدم رعایت «کپی‌رایت» عکس‌ها
گیسو فغفوری / شرق ۱۳۹۳/۰۹/۱۷

روایت شادی قدیریان از عدم رعایت «کپی‌رایت» عکس‌ها

گیسو فغفوری : شادی قدیریان یکی از نام‌های شناخته‌شده در عرصه عکس ایران است آثار او بارها بدون اجازه برای جلد کتاب‌ها یا حتی تبلیغ تورهای ایرانگردی استفاده شده است. این گفت‌وگو آغاز مطالبی است که می خواهیم درباره عدم رعایت کپی رایت منتشر کنیم.