دومین شماره فصلنامه «سینماحقیقت» منتشر شد
عکسخانه ۱۳۹۳/۰۸/۱۱

دومین شماره فصلنامه «سینماحقیقت» منتشر شد

دومین شماره فصلنامه «سینماحقیقت» از روز شنبه ۱۷ آبان ماه توزیع می‌گردد.