نمایشگاه «پرتره‌های فخرالدین فخرالدینی» در عکسخانه شهر
عکسخانه شهر خبر ۱۳۹۴/۰۷/۱۰

نمایشگاه «پرتره‌های فخرالدین فخرالدینی» در عکسخانه شهر

جمعه دهم مهر دویست وپانزدهمین نمایشگاه موزه عکسخانه‌ شهر با عنوان «پرتره‌های فخرالدین فخرالدینی» گشایش می‌یابد.