برگزاری حراج عکس گالری شماره شش
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۱۲/۰۶

برگزاری حراج عکس گالری شماره شش

حراج سه‌روزه‌ی آثار بیش از هشتاد عکاس در گالری شماره شش برگزار می‌شود.