انتشار «تصویر سال» با 2222 تصویر
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

انتشار «تصویر سال» با 2222 تصویر

مجله «تصویر سال» با 2222 تصویر منتخب از نمایشگاه سالانه جشن تصویر سال و رویدهای مهم سال منتشر شد.