نمایشگاه بهنام صادقی با عنوان «تماشاگران فقط تماشاگرند» در زیرزمین دستان
عکسخانه خبر ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

نمایشگاه بهنام صادقی با عنوان «تماشاگران فقط تماشاگرند» در زیرزمین دستان

دوازدهم شهریور نمایشگاه عکاسی بهنام صادقی با عنوان «تماشاگران فقط تماشاگرند» در زیرزمین دستان گشایش می‌یابد.