«تجزیه» نمایشگاه عکس های احمد قاسمی
عکسخانه خبر ۱۳۹۳/۰۴/۰۵

«تجزیه» نمایشگاه عکس های احمد قاسمی

نمایشگاه انفرادی از عکس های احمد قاسمی با عنوان " تجزیه" جمعه شش تیرماه، ساعت ۱۷ در گالری آپادانا اصفهان افتتاح می شود.