تمدید زمان ارسال آثار برای فراخوان نهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت
u;sohki خبر ۱۳۹۳/۰۶/۱۶

تمدید زمان ارسال آثار برای فراخوان نهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

فراخوان نهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت تا 1 مهر ماه تمدید شد.